I evo, još jedan januar prolazi, ali u mom srcu još uvijek je januarska zima. Hladna i okovana ledom, baš kao moje srce, moja osjećanja.


i-evo-jo-jedan-januar-prolazi-ali-u-mom-srcu-jo-uvijek-januarska-zima-hladna-i-okovana-ledom-ba-kao-moje-srce-moja-osjeanja
milica jakovljević mir-jamevojojedanjanuarprolazialimomsrcuuvijekjanuarskazimahladnaokovanaledombakaomojesrcemojaosjećanjai evojoš jedanjedan januarjanuar prolaziali uu mommom srcusrcu jošjoš uvijekuvijek jeje januarskajanuarska zimahladna ii okovanaokovana ledombaš kaokao mojemoje srcemoja osjećanjajoš jedan januarjedan januar prolaziali u momu mom srcumom srcu jošsrcu još uvijekjoš uvijek jeuvijek je januarskaje januarska zimahladna i okovanai okovana ledombaš kao mojekao moje srcejoš jedan januar prolaziali u mom srcuu mom srcu jošmom srcu još uvijeksrcu još uvijek jejoš uvijek je januarskauvijek je januarska zimahladna i okovana ledombaš kao moje srceali u mom srcu jošu mom srcu još uvijekmom srcu još uvijek jesrcu još uvijek je januarskajoš uvijek je januarska zima

Kada umrem, Dablin će biti ispisan u mom srcu. Nacije imaju svoj ego, baš kao i ličnosti.Zapamtite – akcija izaziva reakciju. Kada ste u iskušenju da napustite svoje snove, naterajte sebe da pokušate još samo jedan dan, jednu nedelju, još jedan mesec, još jednu godinu… Bićete iznenađeni onim što se dešava kada konstantno odbijate da odustanete.Rođen sam sa muzikom u sebi. Muzika je deo mene. Kao moja rebra, moji bubrezi, moja jetra, moje srce. Kao moja krv. To je sila koja je već bila u meni kada sam došao na svet. Bila je za mene potreba-kao hrana ili voda.Opraštam ti svaku suzu, svaki udarac i svu bol. Da bolji sam čovjek od tebe i opraštam ti, ali ne zaboravljam. I baš kao kad preživiš tešku nesreću i oporaviš se, rane zacijele ali ožiljci ostanu da te vječno sjećaju na ono što je bilo. Baš kao i moja sjećanja.Rekla sam: Avantura je, ali nije bila. Jedan dan, ali bilo je mnogo više. Necu ga zavoleti, ali jesam. Sve ce proci, ali još ne prolazi. Necu plakati, ali suza ...No, šta je tu je... Samo još jedan od onih meseci kad ti baš ne ide... Novembar je to i ranije umeo da mi priredi..