I ako uopšte znam šta je ljubav, onda to znam zbog tebe.


i-ako-uopte-znam-ljubav-onda-to-znam-zbog-tebe
herman heseakouopteznamtaljubavondatozbogtebei akoako uopšteuopšte znamznam štaje ljubavznam zbogzbog tebei ako uopšteako uopšte znamuopšte znam štaznam šta ješta je ljubavonda to znamznam zbog tebei ako uopšte znamako uopšte znam štauopšte znam šta jeznam šta je ljubavonda to znam zbogi ako uopšte znam štaako uopšte znam šta jeuopšte znam šta je ljubavonda to znam zbog tebe

A šta je to – ljubav? Kad gledaš u zvezde bez razloga i kad podeliš žvaku i kad pokloniš cvet i ustupiš ljuljašku u parkiću kada je na tebe red da se ljuljaš! Kad onome koga voliš daš jedan griz i kad podeliš sa njim gumu za brisanje na dvoje i kad mu daš jedan liz! Kad nacrtaš srce i unutra upišeš vaša dva imena. Ako to nije ljubav, ja onda, stvarno ne znam šta je.Znam ko sam, znam u šta verujem, i to je sve što je potrebno da znam.I ne znam zašto se posle svega uvek vraćam tvojoj nesavršenosti. Valjda je to ljubav, mila.Nekad ne znam da li sanjam, nekad ne znam šta je stvarnosti, ja sam hteo tačno takvu, to je čudna podudarnost, tačno takvu, ma ozbiljno vam kažem.Ne znam zašto se vi toliko uzbuđujete zbog onoga što ljudi pišu. Šta je sve to prema onome što misle i što rade. I što su sposobni da urade.Dok god nekoga ljubimo zbog njegovih vrlina to nije ništa ozbiljno. Ali kada ga počnemo ljubiti i zbog njegovih mana, onda je to ljubav.