Hteti izbeći neizbežno znači povećati svoju bol.


hteti-izbei-neizbeno-znai-poveati-svoju-bol
Čuang cehtetiizbećineizbežnoznačipovećatisvojubolhteti izbećiizbeći neizbežnoneizbežno značiznači povećatipovećati svojusvoju bolhteti izbeći neizbežnoizbeći neizbežno značineizbežno znači povećatiznači povećati svojupovećati svoju bolhteti izbeći neizbežno značiizbeći neizbežno znači povećatineizbežno znači povećati svojuznači povećati svoju bolhteti izbeći neizbežno znači povećatiizbeći neizbežno znači povećati svojuneizbežno znači povećati svoju bol

Hteti znači moći.Pijem da bih utopila svoju bol,ali prokleta bol je naucila kako da pliva,i sada pokušavam doplivati do pristojnosti i dobrog ponasanja.Mudar svoju bol prekriva da se losi od te hrane ne goje..Izrazi svoju bol rečju! Bol koja ne govori, guši puno srce dok ne pukne.Beneficium accipere est libertatem vendere. – Primiti uslugu znači prodati svoju slobodu.Ništa nije neizbežno. Sve je neizvesno.