Hodajte kroz život otvorenih očiju i s vjerom. Zavirite u svaki ugao - nikad se ne zna gdje je sreća. Sreća je slijepa. Na sreću svako ima pravo. Sreća ne zna za razlike u boji kože, polu, socijalnom položaju, titulama i slično.


hodajte-kroz-ivot-otvorenih-oiju-i-s-vjerom-zavirite-u-svaki-ugao-nikad-se-ne-zna-gdje-srea-srea-slijepa-na-sreu-svako-ima-pravo-srea-ne-zna-za
matija bećkovićhodajtekrozživototvorenihočijuvjeromzaviritesvakiugaonikadseneznagdjesrećasrećaslijepanasrećusvakoimapravozarazlikebojikožepolusocijalnompoložajutitulamasličnohodajte krozkroz životživot otvorenihotvorenih očijuočiju is vjeromzavirite uu svakisvaki ugaougaonikadnikad sese nene znazna gdjegdje jeje srećasreća jeje slijepana srećusreću svakosvako imaima pravosreća nene znazna zaza razlikerazlike uu bojiboji kožesocijalnom položajutitulama ii sličnohodajte kroz životkroz život otvorenihživot otvorenih očijuotvorenih očiju iočiju i si s vjeromzavirite u svakiu svaki ugaosvaki ugaonikad senikad se nese ne znane zna gdjezna gdje jegdje je srećasreća je slijepana sreću svakosreću svako imasvako ima pravosreća ne znane zna zazna za razlikeza razlike urazlike u bojiu boji kožetitulama i slično

Tko ne zna, a ne zna da ne zna - opasan je- izbjegavajte ga!Tko ne zna, a zna da ne zna - dijete je- naučite ga!Tko zna, a ne zna da zna - spava- probudite ga!Tko zna i zna da zna - mudar je- slijedite ga!Tragajući za srećom, polovina čovečanstva sledi pogrešan trag. Oni misle da se sreća sastoji u imanju i sticanju i u tome da vas drugi služe. Sreća je zapravo u davanju i služenju drugima.Ko ništa ne zna, ništa ne voli. Ko ne umije ništa, ne razumije ništa. Ko ništa ne razumije, bezvrijedan je. Ali onaj ko poima, taj i voli, zapaža, vidi.. Ko god zamišlja da svako voće sazrijeva u isto vrijeme kad i jagode, ne zna ništa o grožđu.Zavist je slijepa i ništa drugo ne zna nego kuditi vrline.Onaj koji svakog jutra planira dnevne poslove i pridržava se plana, u ruci ima nit koja će ga provesti kroz labirint i obavezama najopterećenijeg života. Pravilno raspoređeno vrijeme nalik je zraci života koja prodire kroz sve njegove zanimacije. No, gdje nema plana, gdje se raspolaganje vremenom predaje tek pukom slučaju, ubrzo će zavladati haos.Sreća je slijepa.