Guca – jedino mesto u svetu gde stranci igraju kako Srbi sviraju.


guca-jedino-mesto-u-svetu-gde-stranci-igraju-kako-srbi-sviraju
gucajedinomestosvetugdestranciigrajukakosrbisvirajuguca –– jedinojedino mestomesto uu svetusvetu gdegde strancistranci igrajuigraju kakokako srbisrbi svirajuguca – jedino– jedino mestojedino mesto umesto u svetuu svetu gdesvetu gde strancigde stranci igrajustranci igraju kakoigraju kako srbikako srbi svirajuguca – jedino mesto– jedino mesto ujedino mesto u svetumesto u svetu gdeu svetu gde strancisvetu gde stranci igrajugde stranci igraju kakostranci igraju kako srbiigraju kako srbi svirajuguca – jedino mesto u– jedino mesto u svetujedino mesto u svetu gdemesto u svetu gde stranciu svetu gde stranci igrajusvetu gde stranci igraju kakogde stranci igraju kako srbistranci igraju kako srbi sviraju

Vodite računa o svom telu. To je jedino mesto gde možete da živite.Ma, uzalud… Uz život se ne prilaže uputstvo za upotrebu i svako to odredi kako ume: zanemi tamo gde bi drugi viknuo, nasmeje se gde bi drugi zaplakao, uvredi se tamo gde bi se drugi obradovao… Uđe u pogrešan vagon, siđe stanicu pre ili kasnije… Pokoleba se, samo prebaci veslo iz ruke u ruku, a struja ga odnese presudno dalje, odredi drugo mesto gde će pristati.Pored svih igračaka na svetu, ljudi izaberu osećanja da se igraju sa njima…Hollywood je mesto gde će vam platiti hiljadu dolara za poljubac i 50 centi za dušu.Ja verujem da smo mi ovde na Zemlji kako bismo živeli, odrastali i uradili sve što možemo kako bi Zemlja bila bolje mesto za sve ljude koji će moći da uživaju u slobodi.Kuće izgore, imanja propadnu, novac se zameni, biblioteke rasture, ali mesto rođenja uvek ti je upisano u pasoš ma gde putovao.