Grešiti je delo svih ljudi.


greiti-delo-svih-ljudi
sofoklegreitidelosvihljudigrešiti jeje delodelo svihsvih ljudigrešiti je deloje delo svihdelo svih ljudigrešiti je delo svihje delo svih ljudigrešiti je delo svih ljudi

Grešiti je delo ljudsko: opravdavati grehe delo je djavolsko.Grešiti je delo ljudsko, opravdavati grehe delo je djavolsko.Umetničko delo cveta samo uz učešće, uz dosluh svih vrlih sastojaka duha.Od svih stvari mudrih i prekrasnih najljepša je i najmudrija ljubav. Od svih vjera najvjernija je ljubav. Od svih istina najveća je ljubav. Ljubav mi je najčudnije čudo.Dve su stvari uzrok kajanja. Jedna je kad neko učini loše delo, a druga kad ne učini dobro delo.Pored svih igračaka na svetu, ljudi izaberu osećanja da se igraju sa njima…