Grešiti je delo svih ljudi.


greiti-delo-svih-ljudi
sofoklegreitidelosvihljudigrešiti jeje delodelo svihsvih ljudigrešiti je deloje delo svihdelo svih ljudigrešiti je delo svihje delo svih ljudigrešiti je delo svih ljudi

Grešiti je delo ljudsko, opravdavati grehe delo je djavolsko.Grešiti je delo ljudsko: opravdavati grehe delo je djavolsko.Umetničko delo cveta samo uz učešće, uz dosluh svih vrlih sastojaka duha.Dve su stvari uzrok kajanja. Jedna je kad neko učini loše delo, a druga kad ne učini dobro delo.Lenjost je početak svih poroka, kruna svih vrlina.Od svih stvari mudrih i prekrasnih najljepša je i najmudrija ljubav. Od svih vjera najvjernija je ljubav. Od svih istina najveća je ljubav. Ljubav mi je najčudnije čudo.