Govornik je nalik na lijepu ženu: oboje su tašti.


govornik-nalik-na-lijepu-enu-oboje-su-ti
cicerongovorniknaliknalijepuženuobojesutatigovornik jeje naliknalik nana lijepulijepu ženuoboje susu taštigovornik je nalikje nalik nanalik na lijepuna lijepu ženuoboje su taštigovornik je nalik naje nalik na lijepunalik na lijepu ženugovornik je nalik na lijepuje nalik na lijepu ženu

Mož se često žali na ženu, a žena na muža i oboje imaju pravo.Žene su nalik na kišobran – nekoliko zahvata i stvar je već napeta.Kad nam se sreća smiješi sretnemo prijatelje; kad nam okrene leđa sretnemo lijepu ženu.Ko traži jednu dobru, pametnu i lijepu ženu, ne traži jednu već tri žene.Flertovi su nalik na filmove: razvijaju se samo u mraku.Život je nalik na Olimpijske igre: jedni trguju, drugi gledaju, treći se bore.