Govoriti o starim sramotama uvek je poučno… - Činija Citata

Govoriti o starim sramotama uvek je poučno…


govoriti-o-starim-sramotama-uvek-pouno
miroslav krlezagovoritistarimsramotamauvekpoučno…govoriti oo starimstarim sramotamasramotama uvekuvek jeje poučno…govoriti o starimo starim sramotamastarim sramotama uveksramotama uvek jeuvek je poučno…govoriti o starim sramotamao starim sramotama uvekstarim sramotama uvek jesramotama uvek je poučno…govoriti o starim sramotama uveko starim sramotama uvek jestarim sramotama uvek je poučno…

I uvek ostaje ona osoba koje ćeš ostati željan celog života i onaj strah dok brojiš pobede i poraze. Nekim pričama o ljubavi, uvek fale poslednje stranice.Puno radim pa nemam vremena da starim.Danas hapšenja zbog zloupotrebe platnih kartica.  Pogrešne ste uhapsili moja žena je još uvek na slobodi !!! :o)Novogodišnja noć me uvek zastrašuje. Život ne zna ništa o godinama.Uvek se možeš vratiti starim stazama, ali nikad na isti način i nikad kao ista osoba.Loše neću govoriti ni o kome, a o svakome sve dobro što mi je o njemu znano.