Govori ono što koristi drugima i tebi, kloni se neozbiljnog govorenja. - Činija Citata

Govori ono što koristi drugima i tebi, kloni se neozbiljnog govorenja.


govori-ono-to-koristi-drugima-i-tebi-kloni-se-neozbiljnog-govorenja
bendžamin frenklingovorionotokoristidrugimatebikloniseneozbiljnoggovorenjagovori onoono štošto koristikoristi drugimadrugima ii tebikloni sese neozbiljnogneozbiljnog govorenjagovori ono štoono što koristišto koristi drugimakoristi drugima idrugima i tebikloni se neozbiljnogse neozbiljnog govorenjagovori ono što koristiono što koristi drugimašto koristi drugima ikoristi drugima i tebikloni se neozbiljnog govorenjagovori ono što koristi drugimaono što koristi drugima išto koristi drugima i tebi

Prvo pravilo poslovanja je da činiš drugima ono što bi oni tebi činili.Čovek dobija ono što daje od sebe. Što više pomažeš drugima, više će tebi ljudi pomagati.Brini se više za svoju savest, nego za svoj ugled. Jer savest je ono što ti zaista jesi,a ugled je ono što drugi misle o tebi. A ono što drugi misle o tebi… to je njihov problem.Kad vidiš čoveka suviše sigurna u sebe i u ono što kaže, hitra i slatka na reči, koji ti nudi što mu ne tražiš, odobrava što kažeš, a ostaje pri onom što je namislio, znaj da je kurva i bezdušnik, i kloni ga se koliko možeš.Učenici, kada želite nešto da kažete, triput razmislite o tome pre nego što kažete. Govorite samo ako će vaše reči koristiti vama i drugima. Nemojte govoriti ako nema koristi.Govori malo sa drugima, a mnogo sa sobom.