Govori jedino ako je to poboljšanje u odnosu na tišinu.


govori-jedino-ako-to-poboljanje-u-odnosu-na-tiinu
mahatma gandigovorijedinoakotopoboljanjeodnosunatiinugovori jedinojedino akoako jepoboljšanje uu odnosuodnosu nana tišinugovori jedino akojedino ako jeje to poboljšanjepoboljšanje u odnosuu odnosu naodnosu na tišinugovori jedino ako jeako je to poboljšanjeje to poboljšanje upoboljšanje u odnosu nau odnosu na tišinujedino ako je to poboljšanjeako je to poboljšanje uje to poboljšanje u odnosupoboljšanje u odnosu na tišinu

Oklevanje se povećava u odnosu na rizik u jednakom odnosu sa godinama.Pravo na izražavanje mišljenja značajno je jedino ako smo u stanju da imamo vlastito mišljenje.Nauka je ličnaperverzija, osim ako ima kao svoj krajnji cilj poboljšanje čovečanstva.Ono što je najlepše na iskrenoj i dubokoj ljubavi na kojoj je sve lepo, to je da u odnosu prema onome koga volimo nijedna naša mana ne dolazi do izraza.Ono sto je najljepše na iskrenoj i dubokoj ljubavi na kojoj je sve lijepo, to je da u odnosu prema onome koga volimo nijedna naša mana ne dolazi do izraza. Mnogo šta što je zlo u nama isčezava, a ono što je dobro utrostruči se.Zavirio sam u nebo, ja to ne radim baš često. Blago onima koji gledajući Gore misle jedino na to da li je oblačno ili ne.