Gospodstvo je kao veliki vjetar, kreće se, kida i osipa.


gospodstvo-kao-veliki-vjetar-kree-se-kida-i-osipa
ivo andricgospodstvokaovelikivjetarkrećesekidaosipagospodstvo jeje kaokao velikiveliki vjetarkreće sekida ii osipagospodstvo je kaoje kao velikikao veliki vjetarkida i osipagospodstvo je kao velikije kao veliki vjetargospodstvo je kao veliki vjetar

Život je neshvatljivo čudo, jer se nesprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto „kao na Drini ćuprija“.Učenje je kao veslanje uzvodno; čim se prestane, odmah se kreće nazad.Grješne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti. U čemu je pobožnost, ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, i njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu.Nagraiso, kao djavo na veliki petak.Velike imperije, kao i veliki kolači, se najlakše načnu na rubovima.Svi mi koji smo kao klinci govorili Dok sam ja bio veliki :D