Gorka istina je kao so na rani poslije lijepe laži.


gorka-istina-kao-so-na-rani-poslije-lijepe-i
poslovice korisnikagorkaistinakaosonaraniposlijelijepelažigorka istinaistina jeje kaokao soso nana ranirani poslijeposlije lijepelijepe lažigorka istina jeistina je kaoje kao sokao so naso na ranina rani poslijerani poslije lijepeposlije lijepe lažigorka istina je kaoistina je kao soje kao so nakao so na raniso na rani poslijena rani poslije lijeperani poslije lijepe lažigorka istina je kao soistina je kao so naje kao so na ranikao so na rani poslijeso na rani poslije lijepena rani poslije lijepe laži

Prava istina se uvijek čini nevjerovatna. Da bi istina ispala vjerovatnija, treba joj svakako dodati malo laži. Ljudi tako uvijek i rade.Čak i štetna istina vredi više od korisne laži.Čak i štetna istina vrijedi više od korisne laži.Vreme prolazi, malo po malo i sve laži koje smo izgovorili postaju istina.O moralu znam samo toliko da je moralno ono poslije čega se dobro osjećate, a nemoralno ono poslije čega se osjećate loše.Velika istina je istina čiji opozit je takođe istina.