Šta god da tkaš, vezuj konce za nebo.


god-da-tka-vezuj-konce-za-nebo
nikolaj velimirovićŠtagoddatkavezujkoncezaneboŠta godgod dada tkašvezuj koncekonce zaza neboŠta god dagod da tkašvezuj konce zakonce za neboŠta god da tkašvezuj konce za nebo

Šta god,i kako god pričali o tebi. Ti im se uvek možeš samo nasmejati ,jer ti znaš šta je istina.Šta god da jeste, budite dobri u tome.Šta god da kažeš slagaćeš, a moraš se početi navikavati na to da više nemaš nekog ko će se uvijek praviti da ti vjeruje.Nađi vremena za milosrđe, to je ključ za nebo.Šta god počne u ljutnji završi u sramoti.Što je to s nama i sa životom, u kakve se to konce saplićemo, u što upadamo svojom voljom, u što nevoljom, što od nas zavisi, i što možemo sa sobom. Nisam vješt razmišljanju, više volim život nego misao o njemu, ali kako god sam prevrtao, ispada da nam se većina stvari dešava mimo nas, bez naše odluke.