Gledajmo na život kao na dečju igru u kojoj ništa nije ozbiljno osim poštenja. - Činija Citata

Gledajmo na život kao na dečju igru u kojoj ništa nije ozbiljno osim poštenja.


gledajmo-na-ivot-kao-na-deju-igru-u-kojoj-nije-ozbiljno-osim-potenja
imanuel kantgledajmonaživotkaodečjuigrukojojnitanijeozbiljnoosimpotenjagledajmo nana životživot kaokao nana dečjudečju igruigru uu kojojkojoj ništaništa nijenije ozbiljnoozbiljno osimosim poštenjagledajmo na životna život kaoživot kao nakao na dečjuna dečju igrudečju igru uigru u kojoju kojoj ništakojoj ništa nijeništa nije ozbiljnonije ozbiljno osimozbiljno osim poštenjagledajmo na život kaona život kao naživot kao na dečjukao na dečju igruna dečju igru udečju igru u kojojigru u kojoj ništau kojoj ništa nijekojoj ništa nije ozbiljnoništa nije ozbiljno osimnije ozbiljno osim poštenjagledajmo na život kao nana život kao na dečjuživot kao na dečju igrukao na dečju igru una dečju igru u kojojdečju igru u kojoj ništaigru u kojoj ništa nijeu kojoj ništa nije ozbiljnokojoj ništa nije ozbiljno osimništa nije ozbiljno osim poštenja

Gledajmo na život kao na dečiju igru u kojoj ništa nije ozbiljno osim poštenja.Ne vrijedi kukati i žaliti se na sudbinu. Svoj život uzmi u svoje ruke. Ustani i bori se, plači ali ne moli, obriši suze i nastavi sa osmijehom kao da ništa nije ni bilo. Pala si? Pa šta? Ustani i kreni dalje! Nemoj dopustiti da se na tebi primjeti da si slomljena, osmijehni se, neka dušmani crknu od muke. Pokreni se, digni glavu, budi jaka. Zadaj bol bolu..Ne vredi kukati i žaliti se na sudbinu. Svoj život uzmi u svoje ruke. Ustani i bori se, plači ali ne moli, obriši suze i nastavi sa osmehom kao da ništa nije ni bilo. Pala si? Pa šta? Ustani i kreni dalje! Nemoj dopustiti da se na tebi primeti da si slomljena, osmehni se, neka dušmani crknu od muke. Pokreni se, digni glavu, budi jaka. Zadaj bol bolu..Ništa nije zanimljivo kao strast, zato što je sve u njoj nepredviđeno i zato što je onaj koji u njoj učestvuje njena žrtva. Ništa nije tako plitko kao ljubav - ukus, u kojoj se sve računa, kao u svim prozaičnim poslovima života.Odavno već ne pomišljam na ono što se zove ljubav. Izgleda da ljubav bježi od mene, kao da više nije važna, kao da osjeća da nije dobrodošla. Ali, ako prestanem da mislim o ljubavi, neću biti ništa.Ne misli na to kao na umiranje. Misli na to kao na odlazak na vreme, da bi izbegao gužvu.