Glavni sastojak zvezde je ostatak tima.


glavni-sastojak-zvezde-ostatak-tima
džon vudenglavnisastojakzvezdeostataktimaglavni sastojaksastojak zvezdezvezde jeje ostatakostatak timaglavni sastojak zvezdesastojak zvezde jezvezde je ostatakje ostatak timaglavni sastojak zvezde jesastojak zvezde je ostatakzvezde je ostatak timaglavni sastojak zvezde je ostataksastojak zvezde je ostatak tima

Takvo sam brutalno dupe videla sad, da ostatak zivota provodim u cucnju!Ne zanima me prošlost. Zanima me jedino budućnost jer u njoj nameravam provesti ostatak života.Hrabrome pomažu i zvezde.Svi smo mi zvezde i zaslužujemo da sijamo.Previše volim zvezde da bih se plašio noći.E moj Felikse, dzaba ides da gledas zvezde, najlepsa je na Marakani!