Gdje si kupila tu majicu sa jezerima ispod paz’uha?


gdje-kupila-majicu-jezerima-ispod-pazuha
gdjekupilamajicujezerimaispodpaz’uhagdje sisi kupilakupila tutu majicumajicu sasa jezerimajezerima ispodispod paz’uhagdje si kupilasi kupila tukupila tu majicutu majicu samajicu sa jezerimasa jezerima ispodjezerima ispod paz’uhagdje si kupila tusi kupila tu majicukupila tu majicu satu majicu sa jezerimamajicu sa jezerima ispodsa jezerima ispod paz’uhagdje si kupila tu majicusi kupila tu majicu sakupila tu majicu sa jezerimatu majicu sa jezerima ispodmajicu sa jezerima ispod paz’uha

Poeta je daleko ispod slikara u predstavljanju vidljivih stvari, kao što je i daleko ispod muzičara u predstavljanju nevidljivih stvari.Decko: Cujem kupila si novi Samsung Galaxy SIII? Devojka: Jesaaaam Decko: Svaka cast, imas telefon koji je pametniji od tebe. :)Priroda nam je dala dva uha, ali samo jedan jezik: da bismo više slušali, a manje pričali.Čovek ima dva uha i jedan jezik, da bi mogao dva puta više saslušati nego pričati.Nemoj zagristi mamac zadovoljstva, dok se ne uveriš da nema udice ispod.Gdje je stida, tu je i poštenja