Gdje koga svrbi, ondje se i oceše


gdje-koga-svrbi-ondje-se-i-ocee
hrvatske poslovicegdjekogasvrbiondjeseoceegdje kogakoga svrbiondje sese ii ocešegdje koga svrbiondje se ise i ocešeondje se i oceše

Nije greh u tome što žena odlazi ljubavniku koga voli, već ako se daje onome koga ne voli, pa makar to bio i njen muž.Nije se nadala da će jedan običan stranac, na koga je slučajno naletjela, postati neko bez koga ona ne može da živi.Gdje ima smijeha bude i placaGdje ima vatre, mora i dima biti.Gdje se stariji ne slušaju tu nema Božjeg blagoslovaSvi imaju nekog zbog koga su slabi. E ja imam nekog zbog koga sam jak!