Gdje koga svrbi, ondje se i oceše


gdje-koga-svrbi-ondje-se-i-ocee
hrvatske poslovicegdjekogasvrbiondjeseoceegdje kogakoga svrbiondje sese ii ocešegdje koga svrbiondje se ise i ocešeondje se i oceše

Nije se nadala da će jedan običan stranac, na koga je slučajno naletjela, postati neko bez koga ona ne može da živi.Nije greh u tome što žena odlazi ljubavniku koga voli, već ako se daje onome koga ne voli, pa makar to bio i njen muž.Svi imaju nekog zbog koga su slabi. E ja imam nekog zbog koga sam jak!Gdje je stida, tu je i poštenjaGdje je ljubav, tu je laž, tu je prijevara.Gdje je čija kuća tu je i sredina svijeta.