falis mi ka’ plavusi mozakk :$ :) - Činija Citata

falis mi ka’ plavusi mozakk :$ :)


falis-mi-ka-plavusi-mozakk
falismika’plavusimozakk$falis mimi ka’ka’ plavusiplavusi mozakkfalis mi ka’mi ka’ plavusika’ plavusi mozakkfalis mi ka’ plavusimi ka’ plavusi mozakkfalis mi ka’ plavusi mozakk

Svako od nas je samo čovek, samo pokušaj, samo neko na proputovanju. Ali treba da putuje onamo gde je savršenstvo, treba da teži ka središtu, a ne ka periferiji.Reći za jednu veru ili jednu filozofiju da sadrži svu istinu isto je što i reći da sve druge vere i filozofije sadrže sve zablude. Od ove brutalnosti retko je kad slobodna velika masa ljudi. A zadobiti ovu slobodu znači učiniti jedan divovski korak ka veličini, ka božanstvu.Subotom se svaka greÅ¡ka praÅ¡ta :)))Nema puta ka miru. Mir je put.Pošto su sve stvari jedno, koji prostor ostaje za govor? Jedan plus govor čine dva. Dva plus jedan čine tri. Kad se odavde pođe dalje, čak ni najveštiji račundžija neće moći da dospe do kraja, a još manje običan svet! Ako idući od ničeg ka nečem možemo da dosegnemo tri, koliko ćemo više dosegnuti ako od nečeg idemo ka nečemu! Ne idimo dalje. Zaustavimo se tu.Put koji vodi ka slavi nikada nije posut cvećem.