Često u životu uspeh je ono što čoveku lomi vrat.


esto-u-ivotu-uspeh-ono-to-oveku-lomi-vrat
ivo andricČestoživotuuspehonotočovekulomivratČesto uu životuživotu uspehuspeh jeje onoono štošto čovekučoveku lomilomi vratČesto u životuu životu uspehživotu uspeh jeuspeh je onoje ono štoono što čovekušto čoveku lomičoveku lomi vratČesto u životu uspehu životu uspeh ježivotu uspeh je onouspeh je ono štoje ono što čovekuono što čoveku lomišto čoveku lomi vratČesto u životu uspeh jeu životu uspeh je onoživotu uspeh je ono štouspeh je ono što čovekuje ono što čoveku lomiono što čoveku lomi vrat

Uspeh je ono što čoveku vrat lomi.Istinito ili lažno, ono što se priča o ljudima ima četo toliko značaja u njihovu životu, i naročito u njihovoj sudbini, kao i ono što oni rade.Novac i uspeh ne menjaju ljude. Oni jednostavno naglašavaju ono što je oduvek i bilo tu.Neće ono što si učinio u prošlom životu uticati na tvoju sadašnjost, već će ono što činiš sada iskupiti tvoju prošlost, i logično promeniti budućnost.Tvoj najveći uspeh u životu je to što si postigao da te ona toliko voli iako nisi samo njen. Bez obzira na sve i ma koliku bol osećala zbog tvog ponašanja ...U životu nije važno ono što vam se dogodi nego ono čega se sećate i način na koji to pamtite.