Esta loca, loca por tu boca :D - Činija Citata

Esta loca, loca por tu boca :D


esta-loca-loca-por-boca-d
estalocalocaporbocaesta localoca portu bocaloca por tupor tu bocaloca por tu boca

Za nekog si tu, za nekog si tu-tu, tu-tu …mala, idi operi tu masnu kosu, masna ti je toliko da ti i burek zavidi :DNe zamerite na mojoj lepoti, prosto sam morala da se rodim :D :D :DZnam da svako ima onog nekog ko nije tu, a ipak je tu najvise.D;0: Šta radiš? D: Ništa evo jedem. D: Pa kako ništa kad jedeš?? I to je neštoo!!!! Like!Ali kad dođem kući, tu si ti. E, tu će tvrđavicu malo teže srušiti. To im je izvan dometa.