Ženi ne veruj ni danas, ni juče, ni sutra.


eni-ne-veruj-danas-jue-sutra
latinske posloviceŽenineverujdanasjučesutraŽeni nene verujveruj nini danasni jučeni sutraŽeni ne verujne veruj niveruj ni danasŽeni ne veruj nine veruj ni danasŽeni ne veruj ni danas

Istina ne zavisi od vremena i nije ni nova ni stara, nego upravo Istina – juče, danas, sutra.Što bi rekla stara rimska poslovica, ne veruj Dancima ni kad darove nose.Pošteni ljudi ne boje se ni svetla ni mraka.Plašljivci su kao prašina, ne zavređuju ni hvalu ni mržnju.Ljubav je jedna strast koja ne priznaje ni prošlost ni budućnost.Siromaha ne žele ni ljudi ni Bog.