Žene su te koje pokreću skalu emocija od tačke A do tačke B.


ene-su-te-koje-pokreu-skalu-emocija-od-ke-a-do-ke-b
doroti parkerŽenesutekojepokrećuskaluemocijaodtačkedoŽene susu tete kojekoje pokrećupokreću skaluskalu emocijaemocija odod tačkedo tačketačke bŽene su tesu te kojete koje pokrećukoje pokreću skalupokreću skalu emocijaskalu emocija odemocija od tačketačke a doa do tačkedo tačke bŽene su te kojesu te koje pokrećute koje pokreću skalukoje pokreću skalu emocijapokreću skalu emocija odskalu emocija od tačkeod tačke a dotačke a do tačkea do tačke bŽene su te koje pokrećusu te koje pokreću skalute koje pokreću skalu emocijakoje pokreću skalu emocija odpokreću skalu emocija od tačkeemocija od tačke a dood tačke a do tačketačke a do tačke b

Pa u tome i jeste sve - vraćati se. S jedne tačke na zemlji čeznuti, polaziti i ponovo stizati, bez te tačke za koju si vezan, život nije odlaženje i vraćanje - nego lutanje.Umjesto što tražite jedno drugom mane, bolje je da pronađete vaše zajedničke tačke.Strah ide do tačke gde počinje neizbežno, nakon toga gubi svaku smisao. I sve što nam ostaje je nada da smo doneli ispravnu odluku.Skoro svaki čovjek koji razvije neku ideju razrađuje je do tačke kada ona izgleda nemoguća i onda se obeshrabri. To nije mjesto na kome se treba postati obeshrabren.Očigledno smo gledali na svet sa različitih tačaka. Ili smo sa iste tačke gledali različite svetove?Žene koje misle jesu žene na koje se obično ne misli.