Žene su kao zagonetke koje nam se prestaju svidjati čim smo ih odgonetnuli.


ene-su-kao-zagonetke-koje-nam-se-prestaju-svidjati-im-smo-ih-odgonetnuli
francuske posloviceŽenesukaozagonetkekojenamseprestajusvidjatičimsmoihodgonetnuliŽene susu kaokao zagonetkezagonetke kojekoje namnam sese prestajuprestaju svidjatisvidjati čimčim smosmo ihih odgonetnuliŽene su kaosu kao zagonetkekao zagonetke kojezagonetke koje namkoje nam senam se prestajuse prestaju svidjatiprestaju svidjati čimsvidjati čim smočim smo ihsmo ih odgonetnuliŽene su kao zagonetkesu kao zagonetke kojekao zagonetke koje namzagonetke koje nam sekoje nam se prestajunam se prestaju svidjatise prestaju svidjati čimprestaju svidjati čim smosvidjati čim smo ihčim smo ih odgonetnuliŽene su kao zagonetke kojesu kao zagonetke koje namkao zagonetke koje nam sezagonetke koje nam se prestajukoje nam se prestaju svidjatinam se prestaju svidjati čimse prestaju svidjati čim smoprestaju svidjati čim smo ihsvidjati čim smo ih odgonetnuli

Žene koje su se dobro udale, jutros idu kolima na posao. Voze ih muževi koji su se loše oženili.Žene su kao lutke. Možeš se igrati njima kako želiš i baciti ih kad poželiš! Ali, znaš šta? Pravi muškarac se nikada ne igra lutkama.Kakvim se mislima bavimo - takav nam je život. Ako su nam misli mirne i tihe - eto nam mir. Ako su nam misli negativne - eto nam nemir. Mi tražimo pomoć od roditelja i kad ih zamolimo, oni raskrvare svoje roditeljsko srce i čine nam po volji ono što je dobro.Imao sam puno takvih dana u životu i pamtim ih samo po tome što sam ih zaboravio. Oni su kao slike u dječijim farbankama koje ožive tek kad se oko njih potrudiš, i ja sam, kao i svi, preskočio mnogo stranica tragajući za slikama koje ću lakše obojiti.Kad god mislimo da su nam se za nešto „otvorile oči“, to obično znači da smo ih za stotinu drugih stvari zatvorili.Nekad moramo naučiti da budemo srećni, bez osoba za koje smo mislili da su nam za to potrebne.