Žena voli kad može, muškarac kad hoće!


ena-voli-kad-moe-mukarac-kad-hoe
francuske posloviceŽenavolikadmožemukarachoćeŽena volivoli kadkad možemuškarac kadkad hoćeŽena voli kadvoli kad možemuškarac kad hoćeŽena voli kad može

Žena iskreno veruje da je muškarac voli samo onda kad zbog nje pati i kad u nju stalno sumnja.Bogat jede kad hoće, a siromah kad može.Žena dobro zna da je slaba samo kad voli.Žena vas najviše voli kad ima da ona prašta vama, a ne vi njoj.Velika je nesreća kad čovjek ne zna što hoće, a prava katastrofa kad ne zna što može.Velika je nesreća kad čovjek ne zna šta hoće, a prava katastrofa kad ne zna šta može.