Žena voli ili mrzi, trećeg nema.


ena-voli-ili-mrzi-treeg-nema
plautŽenavoliilimrzitrećegnemaŽena volivoli iliili mrzitrećeg nemaŽena voli ilivoli ili mrziŽena voli ili mrzi

Žena već s prvim pogledom jednog muškarca ili mrzi ili voli, ali nije nikad prema njemu ravnodušna.Žena uči da mrzi u onoj mori u kojoj zaboravlja da očarava.Pamet ga mrzi! . A srce ga voliŽena može da se zanese za bogatašem ili artistom, za vojnikom ili sportistom, za lepim ili umnim, ali se najzad dadne, često za ceo život, sasvim drukčijem čoveku nego kakvog je zamišljala ili želela.Žena nikad ne vidi jednog muškarca u celini, nego uvek u detalju: da lepo peva, ili lepo igra, ili lepo svira, ili se lepo oblači, ili se lepo ponaša, ili, najzad, da ima uspeha u društvu ili uspeha kod žena.Čovek koji voli jedino samoga sebe ništa ne mrzi toliko koliko da bude sam.