Žena više voli nežnu reč, makar bila i glupa, nego pametnu ako je gruba. - Činija Citata

Žena više voli nežnu reč, makar bila i glupa, nego pametnu ako je gruba.


ena-vie-voli-nenu-re-makar-bila-i-glupa-nego-pametnu-ako-gruba
meša selimovićŽenavievolinežnurečmakarbilaglupanegopametnuakogrubaŽena viševiše volivoli nežnunežnu rečmakar bilabila ii glupanego pametnupametnu akoako jeje grubaŽena više voliviše voli nežnuvoli nežnu rečmakar bila ibila i glupanego pametnu akopametnu ako jeako je grubaŽena više voli nežnuviše voli nežnu rečmakar bila i glupanego pametnu ako jepametnu ako je grubaŽena više voli nežnu rečnego pametnu ako je gruba

Nije greh u tome što žena odlazi ljubavniku koga voli, već ako se daje onome koga ne voli, pa makar to bio i njen muž.Nisam osećao da diram u tuđe ni kada te prvi put videh i poželeh. Oduvek si bila moja više nego što sam ja svoj, i više nego si i sama svoja.Ali sreća je uvek bila tamo gde je neko umeo da voli i živeo za svoja osećanja. Ako ih je negovao, ako ih nije gazio i potiskivao, ona su mu donosila zadovoljstvo. Lepota ne pruža radost onome ko je poseduje, već onome ko ume da je voli i da joj se divi.A ja bila glupa sto sam te volela :/Žena ne voli ljubav koju uviđa, nego koju nagađa.pa sto ako sam glupa.XD