Žena je stara koliko kaže, a muškarac koliko se dokaže. :)))))


ena-stara-koliko-kae-a-mukarac-koliko-se-dokae
ŽenastarakolikokažemukaracsedokažeŽena jeje starastara kolikokoliko kažemuškarac kolikokoliko sese dokažeŽena je staraje stara kolikostara koliko kažea muškarac kolikomuškarac koliko sekoliko se dokažeŽena je stara kolikoje stara koliko kažea muškarac koliko semuškarac koliko se dokažeŽena je stara koliko kažea muškarac koliko se dokaže

Obrazovanje se ne sastoji od toga koliko ste zapamtili ili koliko znate. Sastoji se od toga da razlikujete koliko znate, a koliko ne.Svako će znati da vam kaže koliko ima koza i ovaca, ali ne i koliko ima prijatelja.Srodna duša će vam biti blizu onoliko koliko stara ljubav daleko.Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš i koliko to daruješ drugimaNije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš i koliko to daruješ drugima.Ne može muškarac varati ženu onoliko koliko se žena može praviti da mu je verna.