Žena se uzda u plač, a lupež u laž.


ena-se-uzda-u-pla-a-lupe-u
srpske posloviceŽenaseuzdaplačlupežlažŽena sese uzdauzda uu plačlupež uŽena se uzdase uzda uuzda u plača lupež ulupež u lažŽena se uzda use uzda u plača lupež u lažŽena se uzda u plač

U sreću se uzda lud, a pametan u svoj trud.Ko se u kolo hvata, u noge se uzda.Žena je moćna samo srazmjerno nesreći kojom može da kazni svog ljubavnika; a kada je čovjek samo sujetan, svaka žena je korisna, a nijedna nije neophodna; laskavi uspjeh sastoji se u tome da se žena osvoji, a ne da se zadrži.Lopov počinje time što predstavlja da laž naliči na istinu, a završava time što istina naliči na laž.Muž gleda boks: – Razočaran sam, toliko sam čekao, a završili su u prvoj rundi… Žena ravnodušno: – Sada znaš kako je meni…Žena nikad ne vidi jednog muškarca u celini, nego uvek u detalju: da lepo peva, ili lepo igra, ili lepo svira, ili se lepo oblači, ili se lepo ponaša, ili, najzad, da ima uspeha u društvu ili uspeha kod žena.