Žena muža nosi na licu,a muž ženu na košulji.


ena-mua-nosi-na-licua-mu-enu-na-koulji
srpske posloviceŽenamužanosinalicuamužženukouljiŽena mužamuža nosinosi namuž ženuženu nana košuljiŽena muža nosimuža nosi namuž ženu naženu na košuljiŽena muža nosi namuž ženu na košulji

Mož se često žali na ženu, a žena na muža i oboje imaju pravo.– Bolje mu udari na ženu, nego na kuma.  Žena ima sto, a kum je samo jedan. ;)Kad jedna žena ima dobrog muža , to joj se vidi na licu.Muškarac je star kad ženu više niti može da nosi na rukama niti da je upropasti.Ljubavnik uvek prvo misli na svoju ljubavnicu, pa na samoga sebe. Kod muža je to obrnuto.Ljubavnik uvijek prvo misli na svoju ljubavnicu, pa na samoga sebe. Kod muža je to obrnuto.