Žena može postati prijatelj muškarcu samo ovim redom: prvo poznanica, zatim ljubavnica, pa tek onda prijatelj.


ena-moe-postati-prijatelj-mukarcu-samo-ovim-redom-prvo-poznanica-zatim-ljubavnica-pa-tek-onda-prijatelj
anton ČehovŽenamožepostatiprijateljmukarcusamoovimredomprvopoznanicazatimljubavnicapatekondaprijateljŽena možemože postatipostati prijateljprijatelj muškarcumuškarcu samosamo ovimovim redomprvo poznanicazatim ljubavnicapa tektek ondaonda prijateljŽena može postatimože postati prijateljpostati prijatelj muškarcuprijatelj muškarcu samomuškarcu samo ovimsamo ovim redompa tek ondatek onda prijateljŽena može postati prijateljmože postati prijatelj muškarcupostati prijatelj muškarcu samoprijatelj muškarcu samo ovimmuškarcu samo ovim redompa tek onda prijateljŽena može postati prijatelj muškarcumože postati prijatelj muškarcu samopostati prijatelj muškarcu samo ovimprijatelj muškarcu samo ovim redom

Telesni brak je samo simbol duhovnog braka. U telesnom braku prvo pristupaju radosti pa onda gorčine, dok u duhovnom prvo gorčine pa radosti.Iskustvo je nemilosrdan učitelj: prvo nam da „packe”, pa nas tek onda uči kako treba postupiti.Iskustvo je nemilosrdan učitelj: prvo nam da „packe, pa nas tek onda uči kako treba postupiti.Iskustvo je nemilosrdan učitelj: prvo nam da packe, pa nas tek onda uči kako treba postupiti.Ko prestane biti prijatelj, prijatelj nikada nije ni bio.Ratnici pobednici prvo pobede pa onda idu u rat, dok ratnici gubitnici prvo idu u rat pa onda teže da izbegnu poraz.