Žena može postati prijatelj muškarcu samo ovim redom: prvo poznanica, zatim ljubavnica, pa tek onda prijatelj.


ena-moe-postati-prijatelj-mukarcu-samo-ovim-redom-prvo-poznanica-zatim-ljubavnica-pa-tek-onda-prijatelj
anton ČehovŽenamožepostatiprijateljmukarcusamoovimredomprvopoznanicazatimljubavnicapatekondaprijateljŽena možemože postatipostati prijateljprijatelj muškarcumuškarcu samosamo ovimovim redomprvo poznanicazatim ljubavnicapa tektek ondaonda prijateljŽena može postatimože postati prijateljpostati prijatelj muškarcuprijatelj muškarcu samomuškarcu samo ovimsamo ovim redompa tek ondatek onda prijateljŽena može postati prijateljmože postati prijatelj muškarcupostati prijatelj muškarcu samoprijatelj muškarcu samo ovimmuškarcu samo ovim redompa tek onda prijateljŽena može postati prijatelj muškarcumože postati prijatelj muškarcu samopostati prijatelj muškarcu samo ovimprijatelj muškarcu samo ovim redom

Sad sam shvatio: to je prijateljstvo, ljubav prema drugome. Sve drugo može da prevari to ne može. Sve drugo može da izmakne i ostavi nas puste, to ne može, jer zavisi od nas. Ne mogu da mu kažem: budi mi prijatelj. Ali mogu da kažem, biću ti prijatelj.Ko prestane biti prijatelj, prijatelj nikada nije ni bio.Onaj ko je moj prijatelj ne postavlja pitanja, onome kome sam prijatelj kazujem ono što i ne pita.Svačiji prijatelj je ničiji prijatelj.Kažu da je knjiga najveći čovjekov prijatelj, a to isto tvrde i za psa. Što se već jedanput ne odluče ko je najveći prijatelj pa da kupim psa, ili knjigu?Kažu da je knjiga najveći čovekov prijatelj, a to isto tvrde i za psa. Što se već jedanput ne odluče ko je najveći prijatelj pa da kupim psa, ili knjigu?