Žena ko žena čekaće, Muškarac ko muškarac nikada neće učiniti prvi korak!


ena-ko-ena-ekae-mukarac-ko-mukarac-nikada-nee-uiniti-prvi-korak
ŽenakoženačekaćemukaracmukaracnikadanećeučinitiprvikorakŽena koko ženažena čekaćemuškarac koko muškaracmuškarac nikadanikada nećeneće učinitiučiniti prviprvi korakŽena ko ženako žena čekaćemuškarac ko muškaracko muškarac nikadamuškarac nikada nećenikada neće učinitineće učiniti prviučiniti prvi korakŽena ko žena čekaćemuškarac ko muškarac nikadako muškarac nikada nećemuškarac nikada neće učinitinikada neće učiniti prvineće učiniti prvi korakmuškarac ko muškarac nikada nećeko muškarac nikada neće učinitimuškarac nikada neće učiniti prvinikada neće učiniti prvi korak

Krenite korak po korak. Ne morate videti čitavo stubište. Samo napravite prvi korak.Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrediti.Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrijediti.Vi nikada neće učiniti ništa u ovom svetu bez hrabrosti. To je najveći kvalitet uma uz čast.Unositi tajnost u neki čin, prvi je korak prema poroku.Biti nezavistan od mišljenja javnosti je prvi korak da postignemo nešto veliko.