Čemu na svetu narodi, ako postoje ljudi?


emu-na-svetu-narodi-ako-postoje-ljudi
miroslav mika antićČemunasvetunarodiakopostojeljudiČemu nana svetusvetu narodiako postojepostoje ljudiČemu na svetuna svetu narodiako postoje ljudiČemu na svetu narodi

Čemu služi nebo, ako ne čovekovoj težnji da ga dostigne?Mi smo ponosni na našu istoriju. Ponosni smo na naše žrtve koje su naši preci, naši narodi dali kroz istoriju. Mi smo ponosni na to što naši narodni nikada nisu ničiju nezavisnost ugrožavali, što naši narodi nikada nisu prelazili preko tuđe teritorije, da porobljuju druge narode.Postoje ljudi koji vam izvade srce i postoje ljudi koji ga vrate na mesto.Na svetu postoje dve vrste ljudi; oni koji mogu biti srećni, ali to nisu i oni koji traže sreću, ali je ne nalaze.Pre sam mislila da sam najčudnija osoba na svetu, ali onda sam pomislila da od toliko ljudi na svetu, mora da postoji neko baš kao ja ko se oseća bizarno i defektno na način na koji se ja osećam. Onda bih je tako zamišljala, misleći da i ona tamo negde tako zamišlja mene. Nadam se, ako si tamo negde i čitaš sada ovo, da znaš da je istina da sam ovde i da sam čudna kao i ti.Gdje je Bog? Kako ga možemo voleti? Nije dovoljno da se kaže: “Moj Bože ja te volim.” Mi Boga volimo na ovome svetu ako se nečega odreknemo, ako nešto dajemo.