Čemu na svetu narodi, ako postoje ljudi?


emu-na-svetu-narodi-ako-postoje-ljudi
miroslav mika antićČemunasvetunarodiakopostojeljudiČemu nana svetusvetu narodiako postojepostoje ljudiČemu na svetuna svetu narodiako postoje ljudiČemu na svetu narodi

Čemu služi nebo, ako ne čovekovoj težnji da ga dostigne?Na svetu postoje dve vrste ljudi; oni koji mogu biti srećni, ali to nisu i oni koji traže sreću, ali je ne nalaze.Postoje ljudi koji vam izvade srce i postoje ljudi koji ga vrate na mesto.Pre sam mislila da sam najčudnija osoba na svetu, ali onda sam pomislila da od toliko ljudi na svetu, mora da postoji neko baš kao ja ko se oseća bizarno i defektno na način na koji se ja osećam. Onda bih je tako zamišljala, misleći da i ona tamo negde tako zamišlja mene. Nadam se, ako si tamo negde i čitaš sada ovo, da znaš da je istina da sam ovde i da sam čudna kao i ti.U mom svetu postoje dva razloga za buđenje - jedan je što mi se više ne spava, a drugi što hoću da živim!Mi smo ponosni na našu istoriju. Ponosni smo na naše žrtve koje su naši preci, naši narodi dali kroz istoriju. Mi smo ponosni na to što naši narodni nikada nisu ničiju nezavisnost ugrožavali, što naši narodi nikada nisu prelazili preko tuđe teritorije, da porobljuju druge narode.