Želim nešto da ti kažem, ali nije nešto što mi je jednostavno ni opisati ni napisati. U suštini, tek sada shvatam neke stvari. Želio bih samo jedno, da ...


elim-neto-da-ti-kaem-ali-nije-neto-to-mi-jednostavno-opisati-napisati-u-sutini-tek-sada-shvatam-neke-stvari-elio-bih-samo-jedno-da
ŽelimnetodatikažemalinijetomijednostavnoopisatinapisatisutiniteksadashvatamnekestvariŽeliobihsamojednoŽelim neštonešto dada titi kažemali nijenije neštonešto štošto mimi jeje jednostavnojednostavno nini opisatiopisati nini napisatiu suštinitek sadasada shvatamshvatam nekeneke stvariŽelio bihbih samosamo jednodaŽelim nešto danešto da tida ti kažemali nije neštonije nešto štonešto što mišto mi jemi je jednostavnoje jednostavno nijednostavno ni opisatini opisati niopisati ni napisatitek sada shvatamsada shvatam nekeshvatam neke stvariŽelio bih samobih samo jedno

Želim nešto da ti kažem. Nemoj da se opterećuješ objašnjenjima emocija. Proživljavaj sve intezivno i sve što osjetiš čuvaj kao poklon od Boga.Kako da ti kažem da me omamljuje i najmanja slutnja tvog mirisa, da bi me, kad bih te imao i hiljadu puta, videla još zanesenijeg jer imao bih tada nadu i sećanje, a sada je to tek žudno iščekivanje.Mogao bih je jednostavno opisati kao tihu i razložnu osobu punu razumevanja, ali, ruku na srce, to bi bio sasvim pogrešan opis.Moje su mogućnosti mnogo veće nego što sam mislila, i ja bih htela s tobom da podelim i neke drage stvari koje sam tek počela da otkrivam.Uspeh nije nikakav čudesna, nedokučiva božanska stvar koju mogu da dostignu samo neki od nas. To je nešto što zaista postoji, u svima nama. Veoma je jednostavno: „To želim, i spreman sam da umrem za to.“ Tačka.Svi oni, koji traže nešto važno, nešto dragoceno, nešto što su davno izgubili, koračaju na isti način. Poznaćete ih po tome što ih na ulici ništa drugo ne zanima: samo gledaju ispred sebe, samo gledaju i traže, traže…