Želim da napišem knjigu koja će biti istorija komedije.


elim-da-napiem-knjigu-koja-e-biti-istorija-komedije
džon klizŽelimdanapiemknjigukojaćebitiistorijakomedijeŽelim dada napišemnapišem knjiguknjigu kojakoja ćeće bitibiti istorijaistorija komedijeŽelim da napišemda napišem knjigunapišem knjigu kojaknjigu koja ćekoja će bitiće biti istorijabiti istorija komedijeŽelim da napišem knjiguda napišem knjigu kojanapišem knjigu koja ćeknjigu koja će bitikoja će biti istorijaće biti istorija komedijeŽelim da napišem knjigu kojada napišem knjigu koja ćenapišem knjigu koja će bitiknjigu koja će biti istorijakoja će biti istorija komedije

Želim da činim dobre stvari. Želim da svet postane bolji zato što sam ja živeo. Želim da moj posao, moja porodica ima smisla. Ukoliko nekome ne činite život boljim, gubite vreme. Vaš život će postati bolji kada drugima ulepšate život.Želim da nadmašim očekivanja. Želim da vas raznesem.Želim da budem upamćena kao osoba koja je želela slobodu, jednakost, pravdu i prosparitet za sve ljude.Priznajem da je istorija puna priča o verskim ratovima. Ali, pri tom treba imati jedno na umu: te ratove nije izazvalo mnoštvo vera, već nesnošljivost one vere koja je sebe smatrala vladajućom.Kad želim da pročitam novelu, ja napišem jednu lepu.Jedini način da dobijem glavnu ulogu je da je sam napišem.