Ejjj curo nisko si pala da tii i TITANIIKzavidi!!!


ejjj-curo-nisko-pala-da-tii-i-titaniikzavidi
ejjjcuroniskopaladatiititaniikzavidiejjj curocuro niskonisko sisi palapala dada tiitii ii titaniikzavidiejjj curo niskocuro nisko sinisko si palasi pala dapala da tiida tii itii i titaniikzavidiejjj curo nisko sicuro nisko si palanisko si pala dasi pala da tiipala da tii ida tii i titaniikzavidiejjj curo nisko si palacuro nisko si pala danisko si pala da tiisi pala da tii ipala da tii i titaniikzavidi

Odlazi i obriši tugu što je pala kao prašina po tvojim obrazima. Vreme će ti pokazati da se sve dešava sa razlogom, kao i ova noć.Onaj osecaj kad ti ne dostaje osoba dodje tii dxa srusiss ceo svet da budes kraj nje rohyy***curo poljubio bih te ali postimKo visoko leti,nisko pada.Biće to jedini grad u kome si oduvek bio, i čim si čuo njeno ime, i pre nego što si je sreo, oduvek si je znao i voleo već vekovima.alo curo od jebi od mene zauzet sam :D