Edison je više izumitelj korisnih stvari,a ja sam izumitelj novih principa.


edison-vie-izumitelj-korisnih-stvaria-ja-sam-izumitelj-novih-principa
nikola teslaedisonvieizumiteljkorisnihstvariajasamnovihprincipaedison jeje viševiše izumiteljizumitelj korisnihja samsam izumiteljizumitelj novihnovih principaedison je višeje više izumiteljviše izumitelj korisnihja sam izumiteljsam izumitelj novihizumitelj novih principaedison je više izumiteljje više izumitelj korisnihja sam izumitelj novihsam izumitelj novih principaedison je više izumitelj korisnihja sam izumitelj novih principa

Ja se ne bavim proricanjem, nisam gatara, ne proričem ljudima sudbinu i nisam izumitelj. Ja otkrivam. Ja sam otkrivač principa koji postoje.Japanci su jako interesantni. Neki ljudi misle da oni kopiraju stvari. Ja ne mislim više tako. Ja mislim da oni u stvari ponovo izmišljaju stvari. Oni dođu do nečega što je već izmišljeno i proučavaju ga dok ga ne budu detaljno razumeli. U nekim slucajevima oni ga na kraju razumeju bolje nego njegov originalni izumitelj.Ja sam od onih koji razmišljaju poput Nobela da će čovječanstvo iz novih otkrića izvući više dobra nego zla.Ja sam od onih koji razmišljaju poput Nobela da će čovečanstvo iz novih otkrića izvući više dobra nego zla.Istinska sreća dolazi iz dobro obavljenih poslova i zadovoljstva stvaranja novih stvari.Debela sam iz principa..