Dvostruko je zadovoljstvo prevariti varalicu.


dvostruko-zadovoljstvo-prevariti-varalicu
nikolo makijavelidvostrukozadovoljstvoprevaritivaralicudvostruko jeje zadovoljstvozadovoljstvo prevaritiprevariti varalicudvostruko je zadovoljstvoje zadovoljstvo prevaritizadovoljstvo prevariti varalicudvostruko je zadovoljstvo prevaritije zadovoljstvo prevariti varalicudvostruko je zadovoljstvo prevariti varalicu

Lako je prevariti oko, ali je teško prevariti srce.Poštena je čoveka lako prevariti.Lakše je izgleda, mnoge ljude prevariti nego jednoga.Onaj koji vara će uvek naći one koje će lako prevariti.Dvostruko daje ko daje brzo.Bis dat, qui cito dat – Dvostruko daje tko brzo daje.