Dva prva poslanika države su dadilja i učitelj.


dva-prva-poslanika-drave-su-dadilja-i-uitelj
viktor igodvaprvaposlanikadržavesudadiljaučiteljdva prvaprva poslanikaposlanika državedržave susu dadiljadadilja ii učiteljdva prva poslanikaprva poslanika državeposlanika države sudržave su dadiljasu dadilja idadilja i učiteljdva prva poslanika državeprva poslanika države suposlanika države su dadiljadržave su dadilja isu dadilja i učiteljdva prva poslanika države suprva poslanika države su dadiljaposlanika države su dadilja idržave su dadilja i učitelj

Dva najmoćnija ratnika su strpljenje i vreme.Treći put kad se zaljubiš, izbriši obe ranije. Nek treća bude prva. Nek peta bude prva. Nek stota bude prva, ako se pošteno diše. Kad ljubav brojiš do jedan, onda je ima najviše!Naše mane su naš najbolji učitelj.Na beogradske pijace stižu kajsije i breskve. Mi vam savetujemo da jedete jednu dnevno. Prva je najlepša. Sve druge su iste kao prva.Dva osećanja su nam divno prisna – u njima srce stiče hranu – ljubav prema svom ognjištu i ljubav prema grobovima predaka. Na njima je od pamtiveka, voljom samog boga, zasnovana čovekova samostalnost, zaloga njegove veličine.Prve patnje, kao i prva ljubav, se ne ponavljaju.