Drži veru pošto-poto. I čekaj dok ljubav iz vere ne nikne. Izgubiš li ljubav, izgubio si mnogo, izgubiš li veru, izgubio si sve.


dri-veru-potopoto-i-ekaj-dok-ljubav-iz-vere-ne-nikne-izgubi-li-ljubav-izgubio-mnogo-izgubi-li-veru-izgubio-sve
nikolaj velimirovićdrživerupotopotočekajdokljubavizverenenikneizgubililjubavizgubiomnogoizgubiverusvedrži verui čekajčekaj dokdok ljubavljubav iziz verevere nene nikneizgubiš lili ljubavizgubio sisi mnogoizgubiš lili veruizgubio sisi svei čekaj dokčekaj dok ljubavdok ljubav izljubav iz vereiz vere nevere ne nikneizgubiš li ljubavizgubio si mnogoizgubiš li veruizgubio si svei čekaj dok ljubavčekaj dok ljubav izdok ljubav iz vereljubav iz vere neiz vere ne niknei čekaj dok ljubav izčekaj dok ljubav iz veredok ljubav iz vere neljubav iz vere ne nikne

Ako si polovinu izgubio i onda prestao igrati, već si dosta dobio!Oduvek sam bio zaluđenik u sport, međutim, sada sam izgubio zanimanje da li će jedna grupa plaćenika iz severnog Londona rasturiti drugu grupu plaćenika iz južnog Londona.Čestitam idiote, izgubio si osobu koja te je najviše volela :/Za svaku minutu koju provedeš u ljutnji izgubio si šezdeset sekundi svog duševnog mira.O tri predmeta ne žuri da govoriš: o Bogu – dok ne utvrdiš veru u Njega, o tuđem grehu – dok se ne setiš svoga, i o sutrašnjem danu – dok ne svane!Sada hoda samo sa svojim osmehom i smeje se glasnije nego ikad pre. Prijatelju, izgleda da si je izgubio.