Država je stvorena za čovjeka, a ne čovjek za državu.


drava-stvorena-za-ovjeka-a-ne-ovjek-za-dravu
albert ajnštajndržavastvorenazačovjekanečovjekdržavudržava jeje stvorenastvorena zaza čovjekane čovjekčovjek zaza državudržava je stvorenaje stvorena zastvorena za čovjekaa ne čovjekne čovjek začovjek za državudržava je stvorena zaje stvorena za čovjekaa ne čovjek zane čovjek za državudržava je stvorena za čovjekaa ne čovjek za državu

Nenasilje nije nešto za samo jedan broj odabranih, ono je nešto za sve nas. Ono je jedna vrsta načina života na osnovi respekta za svakog čovjeka i za okolinu. Ono je sredstvo kojim se mogu provesti socijalne i političke promjene i kojim se čovjek može suprotstaviti zlu, a da pri tom ne čini zlo. Ono je potpuno novi način razmišljanja.Propaganda je za demokratiju isto što je malj za totalitarnu državu.Za ljubav, ne za mržnju ja sam stvorena.Duh je savršenog čovjeka poput ogledala. Ogledalo ne trči za stvarima kako bi uhvatilo njihov odraz, a kada ih odražava, ne drži ih samo za sebe. Tako ga ništa ne može oštetiti, tako ga ništa ne može pokvaritiSve dok su zakoni neophodni za čovjeka, oni neće biti odgovarajući za slobodu.Celi život se za nešto borimo, a država nas ne razume, tačnije, razume nas tek kad je kasno. Država je perpetuum mobile, ona se okreće sama od sebe i ima vlastitu energiju, od Aristofana do danas se bit države nije previše promenila.