Dragi, noge nisu toliko lepe. Ja samo znam šta da radim sa njima.


dragi-noge-nisu-toliko-lepe-ja-samo-znam-da-radim-njima
marlen ditrihdraginogenisutolikolepejasamoznamtadaradimnjimanoge nisunisu tolikotoliko lepeja samosamo znamznam štašta dada radimradim sasa njimanoge nisu tolikonisu toliko lepeja samo znamsamo znam štaznam šta dašta da radimda radim saradim sa njimanoge nisu toliko lepeja samo znam štasamo znam šta daznam šta da radimšta da radim sada radim sa njimaja samo znam šta dasamo znam šta da radimznam šta da radim sašta da radim sa njima

Neka misle šta hoće. Ako im je stalo toliko da se bave sa onim što ja radim, onda sam već bolja od njih.Istina je da nikad nisam zavaravala nikoga. Ja sam im samo dozvoljavala da se zavaraju sami. Nije im bilo bitno ko sam i šta sam. Umesto toga, stvarali su lik za mene. Nisam želela da se raspravljam sa njima. Oni su očigledno voleli nekoga ko nisam bila ja.Ovo je 34-godišnji Švajcarac Pol Akola kome je ovo 17-ta sezona u svetskom kupu. Ja zaista ne znam zašto se on više bavi ovim sportom. Evo vidite i po prolazima jako, jako slaba vožnja. Ja verujem da srce hoće ali noge više neće.Za lepe oči, gledajte dobro u drugima. Za lepe usne, govorite samo reči dobrote. Za držanje, hodajte znajući da nikada niste sami.Oni koji izdaju i štampaju papirni novac mogli bi sa jedne strane svake novčanice štampati i uputstva za upotrebu. Mnogi građani imaju para, ali ne znaju šta sa njima da rade.Sve više ljudi razgovara samo sa sobom po ulicama. Oni vode neki, samo njima poznat, monolog u sopstvenoj drami.