Dragi Fejsbuk prijatelji, ne bih da zvučim droljasto, ali slobodno me iskoristite kad god želite. Srdačno, Vaša Gramatika :)))


dragi-fejsbuk-prijatelji-ne-bih-da-zvuim-droljasto-ali-slobodno-me-iskoristite-kad-god-elite-srdano-vaa-gramatika
dragifejsbukprijateljinebihdazvučimdroljastoalislobodnomeiskoristitekadgodželitesrdačnovaagramatikadragi fejsbukfejsbuk prijateljine bihbih dada zvučimzvučim droljastoali slobodnoslobodno meme iskoristiteiskoristite kadkad godgod želitevaša gramatikadragi fejsbuk prijateljine bih dabih da zvučimda zvučim droljastoali slobodno meslobodno me iskoristiteme iskoristite kadiskoristite kad godkad god želitene bih da zvučimbih da zvučim droljastoali slobodno me iskoristiteslobodno me iskoristite kadme iskoristite kad godiskoristite kad god želitene bih da zvučim droljastoali slobodno me iskoristite kadslobodno me iskoristite kad godme iskoristite kad god želite

Ne bih da zvucim droljasto,ali slobodno me iskoristiteKada god bih odbio da slijedim svoju sudbinu imao bih težak period u životu.Oduvek me zanimalo zašto se dešava da, kad god mi je u životu zatrebala pomoć, pomogli su mi ljudi na koje nikad ne bih računao.Kada uspeš, tvoji prijatelji ce znati ko si ti, ali kada padneš – tada ceš znati ko su ti prijatelji!Da nisam našao tebe, bio bih ljut na život, pa ne bih imao ništa, kao ni sada, ali ne bih znao šta je sreća. Ne bi ti bilo lakše, ali bi meni bilo teže, i to je pravo. Nikad te više neću ostaviti samu, sve što se desi, desiće nam se zajedno.Zaprosio bih tvoju ruku, zaprosio bih tvoje usne, zaprosio bih tvoje korake, zaprosio bih tvoj pogled, zaprosio bih tvoje puteve, zaprosio bih tvoje oči, zaprosio bih tvoje ikada potekle suze, zaprosio bih tvoje osmehe, zaprosio bih tvoje uzdahe, zaprosio bih tvoje snove. Klečeći bih ti izjavio ljubav i zaprosio srce. Hoćes li mi biti vazduh?