Dosetljivac je obično lošeg karaktera. - Činija Citata

Dosetljivac je obično lošeg karaktera.


dosetljivac-obino-loeg-karaktera
blez paskaldosetljivacobičnoloegkarakteradosetljivac jeje običnoobično lošeglošeg karakteradosetljivac je običnoje obično lošegobično lošeg karakteradosetljivac je obično lošegje obično lošeg karakteradosetljivac je obično lošeg karaktera

Žena je jedino divno stvorenje koje razlikuje dobrog i lošeg muškarca. Dobrog koristi, a lošeg zavoli.Ono smo što neprekidno radimo. Stoga je moć kontrole našeg delovanja moć kontrole našeg karaktera, a moć kontrole našeg karaktera je moć kontrole našeg života.Jedina razlika između dobrog i lošeg dana je vaš stav.Karakter je osnova sreće, a sreća ubica karaktera.Slabost svavova postaje slabost karaktera.Samoća donosi sve osim karaktera.