Dosegnete, dakle, tu granicu, ali onda se nešto dogodi i možete ići još malo preko toga. Snagom uma, odlućnošću, uz pomoć instikta, ali i iskustva, možete tada leteti visoko.


dosegnete-dakle-granicu-ali-onda-se-neto-dogodi-i-moete-ii-jo-malo-preko-toga-snagom-uma-odlunou-uz-pomo-instikta-ali-i-iskustva-moete-tada-leteti
ajrton senadosegnetedaklegranicualiondasenetodogodimožeteićijomaloprekotogasnagomumaodlućnoćuuzpomoćinstiktaiskustvatadaletetivisokotu granicuali ondaonda sese neštonešto dogodidogodi ii možetemožete ićiići jošjoš malomalo prekopreko togasnagom umauz pomoćpomoć instiktaali ii iskustvamožete tadatada letetileteti visokoali onda seonda se neštose nešto dogodinešto dogodi idogodi i možetei možete ićimožete ići jošići još malojoš malo prekomalo preko togauz pomoć instiktaali i iskustvamožete tada letetitada leteti visoko

Ako možete nemojte voleti one koji vas ne vole. Ako to ne možete, volite ih samo malo. Ako ni to ne možete, volite ih mnogo ali kratko.Ne možete da preko noći promenite odredište, ali možete da promenite pravac.Um je granica. Dokle god uspomoć uma možete sebe da vidite kako ste uspeli, to znači da to možete i da ostvarite.Um je granica. Dok god um može zamisliti da nešto možete uraditi, onda to i možete. Dok god u to vjerujete 100%.Ne ovisite o posuđenom znanju. To vas samo opterećuje, čini vas teškim, veže vas u lance, zarobljuje riječima, pa potpuno zaboravljate svoja krila i cijelo nebo koje je vaše. Ali okovani u lance religija i crkava i svetih pisama ne možete letjeti preko sunca u daleko plavo nebo; ne možete postati jedno sa svemirom.Muzika nije samo nešto što nas teši, ili zabavlja, već mnogo više od toga - jedna ideologija. Ljude možete prepoznati po vrsti muzike koju slušaju.