Dopusti da te svet promeni pa ćeš i ti moći menjati svet.


dopusti-da-te-svet-promeni-pa-e-i-ti-moi-menjati-svet
Če gevaradopustidatesvetpromenipaćetimoćimenjatisvetdopusti dada tete svetsvet promenipromeni papa ćeši titi moćimoći menjatimenjati svetdopusti da teda te svette svet promenisvet promeni papromeni pa ćešpa ćeš ićeš i tii ti moćiti moći menjatimoći menjati svetdopusti da te svetda te svet promenite svet promeni pasvet promeni pa ćešpromeni pa ćeš ipa ćeš i tićeš i ti moćii ti moći menjatiti moći menjati svetdopusti da te svet promenida te svet promeni pate svet promeni pa ćešsvet promeni pa ćeš ipromeni pa ćeš i tipa ćeš i ti moćićeš i ti moći menjatii ti moći menjati svet

Od svega što svet ima i jeste ja sam hteo da napravim sredstvo kojim bih savladao i osvojio svet, a sada je taj svet načinio od mene svoje sredstvo.Rekla bih da je svet u užasnom stanju, ali sam uplašena da bi svet rekao: Gle, ko to kaže.Meni je jedino stalo do toga da volim svet, da ga ne prezirem, da ne mrzim ni svet, ni sebe, da na nj, na sebe i na sva bića mogu da gledam sa ljubavlju i sa divljenjem i sa strahopoštovanjem.Svako dobro i svako zlo potiče od misli, jer smo mi misleni aparat. Utičemo čak i na biljni svet, budući da i biljni svet ima nervni sistem. Svi očekuju mir, utehu, ljubav.Kad se čovek rodi, ceo svet se raduje, a samo on plače. Ali treba da živi tako da, kad umre, ceo svet plače, a samo on se raduje.Kad se čovek rodi, celi svet se raduje, a samo on plače. Treba živjeti tako da, kad umre, celi svet plače, a samo on se raduje.