Docekat de maca, na potoku, vrabca.


docekat-de-maca-na-potoku-vrabca
hrvatske poslovicedocekatdemacanapotokuvrabcadocekat dede macana potokudocekat de maca

Dođe maca na vratanca.Tko na mesec laje, izpast de mu zubi.Pusti koku u jarak ova de i na slog.Igra medo u komšiluku, dojt de i na naša vrata!Pusti macu pod policu, ona de i na policuSTa kaze JELENA KARLEUSa kada vidi misa ??? Ona kaze ide maca oko TEBE :DD