Dobro proveden dan san čini srećnijim.


dobro-proveden-dan-san-ini-srenijim
leonardo da vinčidobroprovedendansančinisrećnijimdobro provedenproveden dandan sansan činičini srećnijimdobro proveden danproveden dan sandan san činisan čini srećnijimdobro proveden dan sanproveden dan san činidan san čini srećnijimdobro proveden dan san činiproveden dan san čini srećnijim

Dobro proveden dan san čini sretnijim.Kao što dobro proveden dan donosi srećan san, isto tako dobro proveden život donosi srećnu smrt.Dobro proveden život je dugačak.Upravo mogućnost da se ostvari jedan san život čini zanimljivim.Svi misle da je ženski san naći savršenog muškarca….Aha,svakako,pff… naš san je jelo koje ne deblja xD =))))Smatrajući da je svaki dan isti možeš oslijepiti. Svaki dan je drugačiji i svaki dan donosi novo čudo. Samo treba obratiti pažnju na to čudo.