Dobri prijatelji, dobre knjige i čista savest: to je idealan život. - Činija Citata

Dobri prijatelji, dobre knjige i čista savest: to je idealan život.


dobri-prijatelji-dobre-knjige-i-ista-savest-to-idealan-ivot
dobriprijateljidobreknjigečistasavesttoidealanživotdobri prijateljidobre knjigeknjige ii čistačista savestje idealanidealan životdobre knjige iknjige i čistai čista savestje idealan životdobre knjige i čistaknjige i čista savestdobre knjige i čista savest

Sve dobre knjige imaju jednu stvar zajedničku - istinitije su nego što bi to bilo da se stvarno dogode.Čitanje neke dobre knjige korisno je po zdravlje kao i telesno vežbanje.Čovek koji ne čita dobre knjige nije u prednosti u odnosu na čoveka koji ne čita knjige uopšte.Sve dobre knjige imaju jednu zajedničku stvar – realnije su nego da su se zaista i desile u stvarnosti.Što čovek postaje jači to biva sve usamljeniji, to je čista matematika.Čovek koji ne čita dobre knjige nema nikakve prednosti nad čovekom koji ih uopšte ne zna čitati.