Dobar karakter se ne formira za sedmicu ili mesec. On se stvara pomalo, dan za danom.


dobar-karakter-se-ne-formira-za-sedmicu-ili-mesec-on-se-stvara-pomalo-dan-za-danom
heraklitdobarkarakterseneformirazasedmicuilimeseconstvarapomalodandanomdobar karakterkarakter sese nene formiraformira zaza sedmicusedmicu iliili mesecon sese stvarastvara pomalodan zaza danomdobar karakter sekarakter se nese ne formirane formira zaformira za sedmicuza sedmicu ilisedmicu ili mesecon se stvarase stvara pomalodan za danomdobar karakter se nekarakter se ne formirase ne formira zane formira za sedmicuformira za sedmicu iliza sedmicu ili mesecon se stvara pomalodobar karakter se ne formirakarakter se ne formira zase ne formira za sedmicune formira za sedmicu iliformira za sedmicu ili mesec

Dobar karakter se ne formira za nedelju ili mesec dana. On se stvara pomalo, dan za danom.Žena može da se zanese za bogatašem ili artistom, za vojnikom ili sportistom, za lepim ili umnim, ali se najzad dadne, često za ceo život, sasvim drukčijem čoveku nego kakvog je zamišljala ili želela.Decembar je mesec kada Zapad pušta naše da obidju svoje. Zapad ih, naravno, pušta za svoj Božić, a ne za naš, ali oni ukradu još po koji dan tek da ih želja mine za badnjacima, pošto su im već dojadile samo jelke.Smrt je jekin, sigurno saznanje, jedino za što znamo da će nas stići. Izuzetka nema, ni iznenađenja, svi putevi vode do nje, sve što činimo to je priprema, za nju, priprema čim zakmečimo udarivši čelom o pod, uvijek je bliže, nikad dalje. Pa, ako je jekin, zašto se čudimo kad dođe. Ako je ovaj život kratak prolazak što traje samo čas ili dan, zašto se borimo kako bi ga produžili dan ili sat. Zemaljski je život varljiv, vječnost je bolja.Roman je tajni centar svieta, religija ili filozofija takođe se obraćaju tom centru, ali ne kroz opisivanje dnevnog ili običnog života, to je ono što čini roman drukčijim. On se bavi smislom života u dubinama dnevnog postojanja. On stavlja normalni život na pijedesetal.Ne osudjuj me. Ni za grube reči, ni za preke poglede. Svakom se loš dan omakne. Ja nisam savršena i ne želim da budem. Znam da se radujem, ali i da se ljutim ...