Dobar brak bio bi između slijepe žene i gluhog muškarca. - Činija Citata

Dobar brak bio bi između slijepe žene i gluhog muškarca.


dobar-brak-bio-bi-izmeu-slijepe-ene-i-gluhog-mukarca
onore de balzakdobarbrakbiobiizmeđuslijepeženegluhogmukarcadobar brakbrak biobio bibi izmeđuizmeđu slijepeslijepe ženežene ii gluhoggluhog muškarcadobar brak biobrak bio bibio bi izmeđubi između slijepeizmeđu slijepe ženeslijepe žene ižene i gluhogi gluhog muškarcadobar brak bio bibrak bio bi izmeđubio bi između slijepebi između slijepe ženeizmeđu slijepe žene islijepe žene i gluhogžene i gluhog muškarcadobar brak bio bi izmeđubrak bio bi između slijepebio bi između slijepe ženebi između slijepe žene iizmeđu slijepe žene i gluhogslijepe žene i gluhog muškarca

Isti afekti su kod muškarca i žene ipak različiti u tempu: stoga nema kraja nesporazumima između muškarca i žene.Žene su pogonsko gorivo za misleće ljude. Jedina prava ljubav je između muškarca i žene.Idealna starost muškarca za brak je oko devedesete godine, dva minuta pre smrti.Između žene i velikog muškarca postoji prirodan antagonizam, zbog čega su veliki ljudi ili izbegavali superijornije žene, ili imali s njima samo nesrećne doživljaje.Kada bi svako od nas bio covek, onda bi i svaki kamen bio draguljNajveća ludost muškarca i žene je upravo to - ljubav.